SULJE VALIKKO

avaa valikko

Tieteen ja teknologian symbioosi : kaikki muutos syntyy transformaatiossa
58,50 €
MetaYliopisto
Asu: Pehmeäkantinen kirja
Julkaisuvuosi: 2021 (lisätietoa)
Kieli: Suomi
Teknologia on tieteestä aikanaan johdettu, jatkuvasti kasvava teorioiden ja käsitteiden ja menetelmien joukko. Kirjassa esitetään sen ymmärtämiseen ja kehittämiseen yhtenäinen periaate, Metateknologia. Se perustuu systeemitieteen ja IT-mallintamisen mukaiseen parhaaseen tietämykseen käsitteellistämisen taidoista.
Metateknologian systeemimallilla on roolinsa ja roolisanansa. Teknologiaa voi tällöin pohtia yleisellä tasolla, kielellisten ilmaisujen kautta, ja näin syntyy yhteydet hakurobotteihin, joilla tieteellistäkin tietoa saa esiin tarkasti.
Droonit ovat erinomaista havaintoaineistoa tieteen ja teknologian merkitysten oppimiseen käytännön arjessakin. Niiden välille muodostuu symbioottinen suhde.
Kirjassa esitellään tekijän ohjelmoima metahakurobotti, jolla on pääsy maailmanlaajuiseen tiedeaineistoon ja tietokantoihin, joita perustetaan kaiken aikaa lisää.

Kirja huipentuu E.O. Wilsonin käsitykseen konsilienssista, mikä tunnetaan mm. nimellä The Unified Theory of Knowledge. Tietämyksen yhtenäistäminen ja integrointi ovat olleet Metayliopiston päätavoitteena vuosien ajan. Samaan tähtää myös otsikko "Tieteen ja teknologian symbioosi".

https://metayliopisto.fi/symbioosi-kirja-pyrkii-loytamaan-tieteen-ja-teknologian-valisen-yhteyden/

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
LISÄÄ OSTOSKORIIN
Tilaustuote | Arvioimme, että tuote lähetetään meiltä noin 6-9 arkipäivässä


Toimitusehdot


Asiakaspalvelu


YHTEYSTIEDOT


SEURAA MEITÄ

Booky.fi | Kotimainen kirjakauppasi netissä

Löydä seuraava lukuelämyksesi meiltä. Valikoimassamme ovat kaikki kotimaiset kirjat sekä noin 25 miljoonaa ulkomaista teosta.
Toimitamme tilaukset maailmanlaajuisesti!Tietosuojaseloste