SULJE VALIKKO

avaa valikko

Rytmissä : viivan ilmaisuvoima bysanttilaisessa ikonimaalauksessa
32,70 €
Suomen Ikonimaalarit ry
Sivumäärä: 110 sivua
Asu: Pehmeäkantinen kirja
Painos: U. p. 2021
Julkaisuvuosi: 2014 (lisätietoa)
Kieli: Suomi
Bysanttilainen maalaustekniikka on muuttumatonta, koska se perustuu taiteelliseen järjestelmään määrättyine sääntöineen ja periaatteineen, jotka ohjaavat ikonien maalaamista kaikkina aikakausina ja kaikkien tyylisuuntausten aikana. Koska tällainen järjestelmä on olemassa, on myös mahdollista löytää ja osoittaa sen periaatteet. Nämä periaatteet noudattavat tiettyä logiikkaa ja niiden havaitseminen on ikonimaalauksen oppimisen ensimmäinen vaihe. Nämä periaatteet ovat pysyviä ja muuttumattomia.

Tämä pienimuotoinen tutkielma bysanttilaisesta ikonimaalauksesta sisältää pää- asiassa muistiinpanoja ja huomioita bysanttilaisen ikonin piirtämisvaiheesta eli viivojen luomisesta. Tärkeimpänä tavoitteena on kuvata niitä bysantti­ laisen taiteen periaatteita, joiden mukaan kasvot, ihmisfiguuri ja kompo­ sitio luodaan. Lisäksi tuodaan esille joitakin esimerkkejä suurilta mestareilta. Ne auttavat ymmärtämään paremmin maalaustavan periaatteita.

Kreikkalainen ikonimaalari­mestari George Kordis on perehtynyt syvällisesti bysanttilaiseen ikonimaalausperinteeeen ja tuo tässä kirjassaan myös suomalaisten ikonimaalareiden ja muiden ikoneista kiinnostuneiden ulottuville näkemyksiään viivan ja värin komposition ainutlaatuisesta yhdistelmästä.

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
LISÄÄ OSTOSKORIIN
1-3 viikkoa.
Rytmissä : viivan ilmaisuvoima bysanttilaisessa ikonimaalauksessazoom


Toimitusehdot


Asiakaspalvelu


YHTEYSTIEDOT


SEURAA MEITÄ

Booky.fi | Kotimainen kirjakauppasi netissä

Löydä seuraava lukuelämyksesi meiltä. Valikoimassamme ovat kaikki kotimaiset kirjat sekä noin 25 miljoonaa ulkomaista teosta.
Toimitamme tilaukset maailmanlaajuisesti!Tietosuojaseloste