SULJE VALIKKO

avaa valikko

Oppimisen johtaminen työelämässä
43,50 €
Tammertekniikka
Sivumäärä: 394 sivua
Asu: Pehmeäkantinen kirja
Julkaisuvuosi: 2023 (lisätietoa)
Kieli: Suomi
Oppimisen johtaminen työelämässä -kirjassa käydään läpi työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjausta koskevaa metatason teoriataustaa. Kirjoittajan käsityksen mukaan juuri tämän tyyppistä oppimisen johtamista koskevaa tietoa tarvitaan yhä enemmän tulevaisuuden työpaikoilla ja laajemminkin työelämässä.

Johtamisella ja tietynlaisella vallankäytöllä voidaan tunnetusti vaikuttaa merkittävällä tavalla organisaation työilmapiiriin. Parhaimmillaan voimaantunut työyhteisö saa ihmeitä aikaan. Tällaisesta yhteisöllisestä ja kasvuorientoituneesta ilmapiiristä on käytetty usein myös nimitystä yrittäjämäinen ilmapiiri.

Sivistysteorioihin pohjautuvan kasvatustieteellisen tiedon mukaan pedagogisen toiminnan avulla voidaan vaikuttaa siihen, miten ihmisen persoonallisuus kehittyy. Tämä koskee kaikkea lähipiirissä tapahtuvaa sosiaalista toimintaa, mutta myös työpaikalla tapahtuvaa oppimisen ohjausta. Isossa kuvassa kyse on silloin juuri tässä kirjassa esitetystä oppimisen johtamisen tematiikasta.

Tutkimusten mukaan ihmisen praktinen itsesuhde kehittyy positiivisella tavalla hegeliläisen tunnustuksen kamppailun yhteydessä. Kirjassa tuodaan myös esiin vallankäytön (kasvatuksen ja johtamisen) patologisia muotoja, joilla on suuri merkitys siinä, muodostuuko työpaikoilla kasvua ja oppimista tukeva ilmapiiri.

Tässä kirjassa sanoja ”oppiminen” ja ”kasvatus” lähestytään poikkitieteellisellä otteella ja tavoitteena on haastaa länsimaissa yleistynyt kartesiolainen maailmankuva, jossa ihminen nähdään enemmänkin oman onnensa seppänä, joka autopoieettisena persoonana ottaa vastuun omasta kasvustaan ja kehittymisestään.

Kirjan aihealueet on suunnattu ammatillisia opintoja ohjaaville kouluttajille ja opettajille sekä työpaikkojen koulutusvastaaville ja henkilöstöpäälliköille, joiden tehtävänä on kehittää henkilöstön osaamista ja henkisiä voimavaroja kohtaamaan erilaisia globaalitalouden haasteita työelämässä.

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
LISÄÄ OSTOSKORIIN
Tilaustuote | Arvioimme, että tuote lähetetään meiltä noin 2-3 arkipäivässä
Oppimisen johtaminen työelämässäzoom
Näytä kaikki tuotetiedot


Toimitusehdot


Asiakaspalvelu


YHTEYSTIEDOT


SEURAA MEITÄ

Booky.fi | Kotimainen kirjakauppasi netissä

Löydä seuraava lukuelämyksesi meiltä. Valikoimassamme ovat kaikki kotimaiset kirjat sekä noin 25 miljoonaa ulkomaista teosta.
Toimitamme tilaukset maailmanlaajuisesti!Tietosuojaseloste