SULJE VALIKKO

avaa valikko

Matematiikan nimiä
22,30 €
Eukleides-kirjat
Sivumäärä: 123 sivua
Asu: Pehmeäkantinen kirja
Julkaisuvuosi: 2020 (lisätietoa)
Kieli: Suomi
Pythagoraan lause, Eulerin kaava, Gaussin käyrä: Matematiikassa niin kuin muissakin tieteissä on tullut tavaksi kunnioittaa merkittäviin saavutuksiin yltäneitä henkilöitä "vaskea kestävämmin muistomerkein", liittämällä heidän nimensä käsitteisiin, jotka elävät kauan. Matematiikan nimiä esittelee lyhyin artikkelein toistasataa henkilöä, joiden mukaan on nimetty jokin matematiikan tulos, käsite tai menetelmä. Näitä nimellisiä matematiikan käsitteitä on myös pyritty mahdollisuuksien mukaan kuvailemaan.

Mukaan on otettu lähinnä perusmatematiikan piiriin kuuluvaa käsitteistöä. Mukana olevat henkilöt ovat kaikki syntyneet ennen vuotta 1900. Useimmat uudemmat ja käyttöön jääneet nimet liittyvätkin matematiikkaan, jonka esittely vaatisi sellaisia esitietoja, joita tämän kirjasen lukijoilta ei edellytetä.

Kirjan lukijoiksi on ajateltu kaikkia matematiikasta ja sen historiasta kiinnostuneita. Matematiikan opettajalle kirja tarjoaa mahdollisuuksia varustaa matematiikkaa inhimillisellä kosketuksella.

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
LISÄÄ OSTOSKORIIN
1-3 viikkoa.
Matematiikan nimiäzoom
Näytä kaikki tuotetiedot


Toimitusehdot


Asiakaspalvelu


YHTEYSTIEDOT


SEURAA MEITÄ

Booky.fi | Kotimainen kirjakauppasi netissä

Löydä seuraava lukuelämyksesi meiltä. Valikoimassamme ovat kaikki kotimaiset kirjat sekä noin 25 miljoonaa ulkomaista teosta.
Toimitamme tilaukset maailmanlaajuisesti!Tietosuojaseloste