SULJE VALIKKO

Lakkojen vaikutukset toimituksiin | Strike... LUE LISÄÄ

avaa valikko

EU-OIKEUDEN PERUSTEITA II: aineellisen EU-oikeuden aloja ja ulottuvuuksia
69,60 €
Edita Lakitieto Oy
Sivumäärä: 507 sivua
Asu: Kovakantinen kirja
Painos: 2. painos
Julkaisuvuosi: 2007 (lisätietoa)
Kieli: Suomi
Kansallisen oikeuden tavoin EU-oikeudessa erottuu nykyään useita verraten vakiintuneita oikeudenaloja. Voidaan puhua esimerkiksi EU:n kilpailu-, sosiaali-, työ- ja vero-oikeudesta. Varsin pitkälti - muttei jäännöksettömästi - oikeuden eurooppalaistuminen on toteutunut taloudellisen integraation lähtökohtien varassa ja niiden rajoituksilla. Esimerkiksi rikosoikeuden eurooppalaistuminen juontaa kuitenkin ennen muuta rikosoikeudellisesta yhteistyöstä unionin kolmannen pilarin puitteissa. Lisäksi oikeuden eurooppalaistumista tuottaa merkittävästi Euroopan neuvoston alainen erilainen yhteistyö.

EU-oikeuden perusteita II on ensimmäinen suomenkielinen esitys aineellisen EU-oikeuden aloista. Tarkastelun keskiössä ovat ensinnäkin EU-oikeuden perusvapaudet: ihmisten vapaa liikkuvuus, palvelujen tarjoamisen vapaus, sijoittautumisoikeus ja tavaroiden vapaa liikkuvuus. Teoksessa on omat lukunsa myös EU:n kilpailu-, työ-, sosiaali-, ympäristö- sekä vero-oikeudesta. Lisäksi teoksessa luodaan katsaus yksityisoikeuden ja rikosoikeuden eurooppalaistumiseen.

Teoksen tarkoitus on antaa lukijalle peruskäsitys oikeuden eurooppalaistumisesta sekä aineellisen EU-oikeuden verraten vakiintuneista tai muutoin ajankohtaisista ja tärkeistä aloista sekä niiden vaikutuksista Suomen oikeudessa.

Kirjan kirjoittajat ovat EU-oikeuden eri alojen asiantuntijoita. Kirjan toimittajista OTT Tuomas Ojanen on eurooppaoikeuden professori Turun yliopistossa ja OTK Arto Haapea työskentelee virkamiehenä ulkoasiainministeriön EU- ja valtiosopimusoikeuden yksikössä.

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
LISÄÄ OSTOSKORIIN
1-3 viikkoa.
EU-OIKEUDEN PERUSTEITA II: aineellisen EU-oikeuden aloja ja ulottuvuuksiazoom


Toimitusehdot


Asiakaspalvelu


YHTEYSTIEDOT


SEURAA MEITÄ

Booky.fi | Kotimainen kirjakauppasi netissä

Löydä seuraava lukuelämyksesi meiltä. Valikoimassamme ovat kaikki kotimaiset kirjat sekä noin 25 miljoonaa ulkomaista teosta.
Toimitamme tilaukset maailmanlaajuisesti!Tietosuojaseloste