SULJE VALIKKO

avaa valikko

Varovaisia pelureita - Vuonna 1999 eduskuntaan valittujen varsinaissuomalaisten kansanedustajien käsityksiä omasta mediakuvastaa
19,60 €
Turun yliopisto
Julkaisuvuosi: 2004 (lisätietoa)
Poliittinen prosessi viestinnällistyy ja politiikka viihteellistyy, mutta millainen on kansanedustajan suhde julkisuuteen? Entä mikä merkitys mediakuvalla on kansanedustajalle? Kuinka paljon kansanedustajat pystyvät vaikuttamaan omaan mediakuvaansa? Eeva K. Aarnion tutkimus käsittelee poliitikkojen mediakuvaa ja julkisuussuhdetta sekä muita poliittisen julkisuuden uusiin ilmiöihin liittyviä kysymyksiä Varsinais-Suomen vaalipiirin vuonna 1999 eduskuntaan valittujen kansanedustajien haastattelujen avulla. Tutkimusraportti avaa vähemmän tutkitun näkökulman kansanedustajien omiin käsityksiin mediakuvastaan. Tutkimuksessa tarkastellaan myös kansanedustajien suhtautumista erilaisiin julkisuuskokemuksiinsa. Tutkimus on Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen "Varsinaissuomalaisten kansanedustajien mediakuva ja julkisuussuhteet" -tutkimusprojektin loppuraportti

Varovaisia pelureita - Vuonna 1999 eduskuntaan valittujen varsinaissuomalaisten kansanedustajien käsityksiä omasta mediakuvastaazoom
Näytä kaikki tuotetiedot


Toimitusehdot


Asiakaspalvelu


YHTEYSTIEDOT


SEURAA MEITÄ

Booky.fi | Kotimainen kirjakauppasi netissä

Löydä seuraava lukuelämyksesi meiltä. Valikoimassamme ovat kaikki kotimaiset kirjat sekä noin 15 miljoonaa ulkomaista teosta. Toimitamme tilaukset maailmanlaajuisesti!

Tietosuojaseloste