SULJE VALIKKO

avaa valikko

Yritysvastuu ja oikeus
93,70 €
Kauppakamari
Sivumäärä: 350 sivua
Asu: Kovakantinen kirja
Julkaisuvuosi: 2022 (lisätietoa)
Kieli: Suomi
Vastuullisuus on viime vuodet ollut yksi keskeisimmistä yritystoimintaan vaikuttavista teemoista. Yrityksiltä edellytetään yhä enemmän toimia kestävän ja eettisen yhteiskunnan hyväksi. Samaan aikaan yritysvastuuseen liittyviä lainsäädäntöaloitteita on tehty kansainvälisesti ja erityisesti EU:n tasolla ennätysmäärä.

Yritysvastuun ja juridiikan rajapintoja käsittelevää kotimaista kirjallisuutta on kuitenkin vähänlaisesti tarjolla. Tämä teos avaa keskustelun yritysvastuun ja juridiikan eri ulottuvuuksista. Se antaa yrityksiä neuvoville juristeille, yritysten johdolle ja vastuullisuuden parissa työskenteleville asiantuntijoille ajatuksen ruokaa ja käytännön neuvoja vastuullisen toiminnan kehittämiseen uudesta näkökulmasta.

Kirja rakentuu kolmesta pääosiosta. Ensimmäisessä osassa käydään läpi yritysvastuun oikeudellisen ulottuvuuden päälinjoja sekä esitellään yritysvastuun kehitystä yleisellä tasolla. Toinen osa sisältää kattauksen asiantuntija-artikkeleita yritysvastuun juridisista teemoista, joissa keskitytään johdon vastuukysymyksiin, sopimusketjujen hallintaan, kiertotalouteen, kestävään rahoitukseen, ihmisoikeuksien toteutumiseen yritystoiminnassa, kilpailuoikeuteen, raportointiin ja luonnonvarojen kestävään käyttöön. Kolmannessa osassa pureudutaan siihen, miten yritysvastuu näkyy juristin työssä.

Kirja soveltuu juristeille mutta myös yritysten johdolle sekä yritysvastuuammattilaisille siltä osin kuin he haluavat syventää oikeudellista ymmärrystään aiheesta. Kirja sopii myös oppikirjaksi oikeus- ja kauppatieteiden opiskelijoille.

Kirjan kokonaisuudesta vastaavat Anne Vanhala ja Michael Ristaniemi. Lisäksi kirjaan on kirjoittanut teema-artikkeleita 12 alansa huippuasiantuntijaa: Lia Heasman, Anne Kumpula, Kari Lautjärvi, Anna-Ilona Lehtonen, Toni Malminen, Jukka Mähönen, Mikko Rajavuori, Jaakko Salminen, Topi Turunen, Mika Viljanen, Maria Wasastjerna, Sakari Wuolijoki.

Kirjan kokonaisuudesta vastaavat Anne Vanhala ja Michael Ristaniemi. Lisäksi kirjaan on kirjoittanut teema-artikkeleita 12 alansa huippuasiantuntijaa.

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
LISÄÄ OSTOSKORIIN
Tilaustuote | Arvioimme, että tuote lähetetään meiltä noin 2-3 arkipäivässä
Yritysvastuu ja oikeuszoom


Toimitusehdot


Asiakaspalvelu


YHTEYSTIEDOT


SEURAA MEITÄ

Booky.fi | Kotimainen kirjakauppasi netissä

Löydä seuraava lukuelämyksesi meiltä. Valikoimassamme ovat kaikki kotimaiset kirjat sekä noin 25 miljoonaa ulkomaista teosta.
Toimitamme tilaukset maailmanlaajuisesti!Tietosuojaseloste