SULJE VALIKKO

Tilaa englanninkieliset kirjat 30.11. menn... LUE LISÄÄ

avaa valikko

Sanoma Pro Oy
Sivumäärä: 263 sivua
Asu: Pehmeäkantinen kirja
Painos: 1-4. painos
Julkaisuvuosi: 2011 (lisätietoa)
Kieli: Suomi
Kurssin 1 aiheina ovat mm. vapaa-aika ja perhe, koulu sekä harrastukset. Lisäksi kurssissa tutustutaan mm. ruotsalaisiin lastenkirjoihin ja -kirjailijoihin, juhlapäiviin, ruotsalaiseen musiikkiin ja urheilijoihin. Kieliopissa käsitellään substantiivien taivutus ja määräysmuodot, verbien taivutus ja aikamuodot, adjektiivien taivutus ja käyttö sekä päälauseen sanajärjestys. Kurssin pääpaino on suullisen kielitaidon kehittämisessä. Lisäksi harjoitellaan ymmärtämään lyhyitä kuulutuksia ja viestejä (esim. lyhyet uutiset ja sähköpostiviestit) sekä kirjoittamaan yksinkertaisia viestejä (esim. muistilappu).

Magnet 1zoom


Toimitusehdot


Asiakaspalvelu


YHTEYSTIEDOT


SEURAA MEITÄ

Booky.fi | Kotimainen kirjakauppasi netissä

Löydä seuraava lukuelämyksesi meiltä. Valikoimassamme ovat kaikki kotimaiset kirjat sekä noin 25 miljoonaa ulkomaista teosta. Toimitamme tilaukset maailmanlaajuisesti!

Tietosuojaseloste