SULJE VALIKKO

avaa valikko

Nykysuomen etymologinen sanakirja (Laajennettu laitos)
69,10 €
Sanoma Pro Oy
Sivumäärä: 1633 sivua
Asu: Kovakantinen kirja
Painos: 4. painos
Julkaisuvuosi: 2011 (lisätietoa)
Kieli: Suomi
Takakansi

Yli 6 000 hakusanaa,
yli 5 000 hakemistosanaa,
1 633 sivua.

Nykysuomen etymologinen sanakirja esittelee uusimpaan tutkimukseen perustuvasti suomen kielen sanaston alkuperää, ikää, rakennetta ja kehitystä. Hakusanoina on perussanoja, johdoksia, yhdyssanoja ja jonkin verran myös sivistyssanoiksi luokiteltavia nuoria lainoja ja erisnimiä.

Nykysuomen etymologinen sanakirja tarjoaa tuhansien vuosien läpileikkauksen nykysuomen keskeisestä sanastosta, sen iästä ja etymologisesta taustasta. Sitä lukiessaan huomaa pian, että vaikka sanaston kehityksestä onkin mahdollista hahmotella kerrostumia ja yleisiä linjoja, sanojen historia on sittenkin sanayksilöiden historiaa. Jokaisella sanalla on oma kohtalonsa.

Vanhempien etymologisten sanakirjojen etymologiat on käyty kriittisesti läpi ja niitä on tarkennettu, uudistettu tai korjattu. Uusia etymologioita on esitetty erityisesti nuorista lainasanoista, mutta myös eräiden vanhempien sanojen alkuperästä on annettu aiemmin julkaisemattomia selityksiä. Uudessa sanakirjassa on selväsanaisesti ja ymmärrettävästi esitetty sanan alkuperää ja ikää koskevat päätelmät ja lisäksi on annettu sanojen elämää koskevaa taustatietoa.


Kaisa Häkkinen on Turun yliopiston suomen kielen professori. Hän tutkii suomen kielen sanastoa, etymologiaa, kirjakielen historiaa sekä fennistiikan ja fennougristiikan oppihistoriaa.


Ennakkotieto

Kaisa Häkkinen julkaisi vuonna 1987 erinomaisen vastaanoton saaneen Etymologisen sanakirjan (Nykysuomen sanakirja -sarjan kuudes osa), josta ilmestyi kolme painosta. Kirjassa oli runsas 1 000 hakusanaa. Nyt ilmestyvässä uudessa Nykysuomen etymologisessa sanakirjassa hakusanojen määrä on kasvanut kuusinkertaiseksi, peräti yli 6 000:een. Sanakirja esittelee uusimpaan tutkimukseen perustuvasti suomen kielen sanaston alkuperää, ikää, rakennetta ja kehitystä. Hakusanoina on perussanoja, johdoksia, yhdyssanoja, jonkin verran myös sivistyssanoiksi luokiteltavia nuoria lainoja ja erisnimiä.

Vanhempien etymologisten sanakirjojen etymologiat on käyty kriittisesti läpi ja niitä on tarkennettu, uudistettu tai korjattu. Uusia etymologioita on esitetty erityisesti nuorille lainasanoille, mutta myös eräiden vanhempien sanojen alkuperästä on annettu aiemmin julkaisemattomia selityksiä. Uudessa sanakirjassa on selväsanaisesti ja ymmärrettävästi esitetty sanan alkuperää ja ikää koskevat päätelmät ja lisäksi on annettu sanojen elämää koskevaa taustatietoa. Nykysuomen etymologinen sanakirja tarjoaa tuhansien vuosien läpileikkauksen nykysuomen keskeisestä sanastosta, sen iästä ja etymologisesta taustasta.

Kaisa Häkkinen on Turun yliopiston suomen kielen professori. Hän tutkii suomen kielen sanastoa, etymologiaa, kirjakielen historiaa sekä fennistiikan ja fennougristiikan oppihistoriaa.

Lokakuu Sid. Formaatti 160 x 214 mm Luokitus 88.2903823861

Nykysuomen etymologinen sanakirja (Laajennettu laitos)zoom


Toimitusehdot


Asiakaspalvelu


YHTEYSTIEDOT


SEURAA MEITÄ

Booky.fi | Kotimainen kirjakauppasi netissä

Löydä seuraava lukuelämyksesi meiltä. Valikoimassamme ovat kaikki kotimaiset kirjat sekä noin 25 miljoonaa ulkomaista teosta. Toimitamme tilaukset maailmanlaajuisesti!

Tietosuojaseloste