SULJE VALIKKO

}

avaa valikko

SUURET IKÄLUOKAT
27,60 €
Kustantaja:
Sivumäärä:
365 sivua
Asu:
Pehmeäkantinen kirja
Julkaisuvuosi:
Suurten ikäluokkien elämänkulku kohdusta hautaan!
Suurista ikäluokista puhutaan paljon, mutta niitä on tutkittu hämmästyttävän vähän, etenkin sukupolvinäkökulmasta. Tämä kirja on ensimmäinen kokonaisesitys suurista ikäluokista. Teoksessa käydään läpi suurten ikäluokkien elämäkertaa, pohditaan niiden sukupol-viominaisuuksia ja tulevaisuutta sekä väestön vanhenemisen seurauksia. Ikäluokat ovat nyt siirtymässä asteittain pois työelämästä, minkä on arveltu näkyvän muun mu-assa työvoimapulana, hoivatyön tarpeen kasvuna ja eläkemenojen lisääntymisenä. Te-oksessa pyritään vastaamaan kysymykseen ovatko nämä todellisia uhkia. Kirjoittajina ovat eturivin suomalaiset tutkijat. Näkökulma aiheeseen on monitietei-nen: sosiologian ja sosiaalipolitiikan lisäksi hyödynnetään taloustiedettä, taiteentutki-musta, historiantutkimusta ja sosiaaligerontologiaa. Kirja soveltuu kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita ikäpolvista, elämänkaaresta ja suomalaisesta yhteiskunnasta. Sillä on laajaa käyttöä myös oppikirjana yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Kirjoittajat: Visa Heinonen, Antti Häkkinen, Sonja Iltanen, Raija Julkunen, Anneli Juntto, Jyrki Jyrkämä, Antti Karisto, Timo M. Kauppinen, Pirkko Leino-Kaukiainen, Eila Lin-nanmäki, Pekka Martikainen, Netta Mäki, Pekka Parkkinen, Semi Purhonen, Ossi Rahko-nen, J.P. Roos, Matti Sihto, Tapani Valkonen, Anni Vilkko, ja Matti Virtanen

SUURET IKÄLUOKATzoom
Booky.fi Oy
Työpajankatu 13 A
00580 Helsinki

Tietosuojaseloste


Toimitusehdot


Asiakaspalvelu


YHTEYSTIEDOT


SEURAA MEITÄ