SULJE VALIKKO

}

avaa valikko

Lukiolaisten äidinkieli - Suomen- ja ruotsinkielisten lukioiden opiskelijoiden tekstimaisemat ja kirjoitustaitojen arviointi
28,80 €
Kustantaja:
Sivumäärä:
495 sivua
Asu:
Pehmeäkantinen kirja
Julkaisuvuosi:
2011, 07.09.2011 (lisätietoa)
Ylioppilastutkinnon äidinkielen kokeen tuloksista on käyty laajaa ja huolestunuttakin keskustelua. Lukiolaisten äidinkieli tarjoaa aiheesta uutta tutkimustietoa. Lukiolaisten äidinkielen taitoja tarkastellaan tässä artikkelikokoelmassa monitieteisesti ja kielirajaa ylitellen.

Vapaa-ajan kielenkäyttötilanteista käsitellään erikseen puhumista, lukemista ja kirjoittamista. Tällöin liikutaan usein perinteisten taitojen ja uusmedian mahdollistamien viestintätaitojen raja-alueilla. Esiin nousee muun muassa sukupuolten välisiä eroja. Suomen- ja ruotsinkieliset nuoret konkretisoivat teksteissään eri kielikulttuurien tekstikäytänteitä.

Kirjoitustaidoissa on kysymys monentyyppisistä kielenkäytön valmiuksista, muun muassa dialogisuuden hallinnasta. Tarvitaan omaan kokemukseen yhdistyvää tietoa, kokemusta erilaisista teksteistä ja niiden ilmaisutavoista sekä harjaantumista kirjoittamiseen.

Kirjassa käsitellään myös äidinkielen ja kirjallisuuden opiskelutapoja ja otetaan kantaa lukioiden oletettuihin eroihin.

"Kokonaisuudessaan Lukiolaisten äidinkieli viitoittaa monipuolisesti tietä tulevaan, antaa suuntaviivoja lukion kehittämistyöhön, tarjoaa uusia haasteita äidinkielen, etenkin lukiolaisten kirjoittamisen, tutkijoille ja haastaa pedagogiset asiantuntijat : Voiko tieto- ja viestintätekniikan käyttö niin oppitunneilla kuin tulevaisuudessa ylioppilaskirjoituksissa kaventaa sukupuolten välisiä eroja? Millainen ylioppilaskokeen muoto mittaa tarkoituksenmukaisesti esimerkiksi yleissivistystä ja tiedon käsittelyn taitoja?
(Inka Mikkonen, Virittäjä 3/2011)

"Teosta [Lukiolaisten äidinkieli] voi ehdottomasti suositella kaikille äidinkielenopetuksen parissa työskenteleville - niin kiinnostavaa ja arvokasta tietoa se välittää äidinkielen yo-kokeesta, arvioinnista, tehtävistä, opetusmenetelmistä, lukiolaisten asenteista, lukemis- ja kirjoittamisharrastuksista, suomen- ja ruotsinkielisten lukiolaisten sekä poikien ja tyttöjen tekstimaisemien välisistä eroista. " " - - raportin arvokkaat tutkimustulokset ja havainnot soisi otettavan huomioon uusia opetussuunnitelmia, -menetelmiä ja ylioppilaskoetta kehitettäessä." Sari Hyytiäinen, Virke 1/2012

Lisätietoja tuotteesta:
978-952-222-253-4_2sisa.pdf

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
LISÄÄ OSTOSKORIIN
Arvioimme, että tuote lähetetään meiltä noin 2-3 arkipäivässä
Lukiolaisten äidinkieli - Suomen- ja ruotsinkielisten lukioiden opiskelijoiden tekstimaisemat ja kirjoitustaitojen arviointizoom
Booky.fi Oy
Työpajankatu 13 A
00580 Helsinki

Tietosuojaseloste


Toimitusehdot


Asiakaspalvelu


YHTEYSTIEDOT


SEURAA MEITÄ