SULJE VALIKKO

avaa valikko

Växtskydd för åkergrödor 2023 : preparat, bruksrekommendationer, hektarkostnader
43,90 €
ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund
Sivumäärä: 80 sivua
Asu: Pehmeäkantinen kirja
Julkaisuvuosi: 2023 (lisätietoa)
Kieli: Ruotsi
Boken presenterar de växtskyddsmedel som finns på marknaden år 2023 för bekämpning av ogräs, växtsjukdomar och skadegörare i åkergrödor, frilandsgrönsaker och jordgubbe. Boken behandlar också växtskyddsmetoder och -preparat som kan användas i ekologisk odling.

Dessutom anges bruksrekommendationer och genomsnittliga kostnader per hektar för de olika växtskyddsmedlen. Ytterligare ingår anvisningar bl.a. om hur man beaktar pollinerare vid användning av växtskyddsmedel, de rätta tidpunkterna för bekämpning av ogräs, växtsjukdomar och skadegörare enligt odlingsväxtens utvecklingsstadium, samt om tröskelvärden för bekämpning av sjukdomar och skadegörare och sorternas sjukdomsresistens.

Boken är till hjälp med att rikta växtskyddsmedlen rätt och endast enligt behov samt minska helhetsanvändningen av växtskyddsmedel i odlingen. I boken presenteras också växtskyddsmedel som kan användas i ekologisk produktion.

I slutet av boken finns en löstagbart tabell över tankblandningar för besprutning av spannmål.

Växtskydd för åkergrödor 2023 : preparat, bruksrekommendationer, hektarkostnaderzoom


Toimitusehdot


Asiakaspalvelu


YHTEYSTIEDOT


SEURAA MEITÄ

Booky.fi | Kotimainen kirjakauppasi netissä

Löydä seuraava lukuelämyksesi meiltä. Valikoimassamme ovat kaikki kotimaiset kirjat sekä noin 25 miljoonaa ulkomaista teosta.
Toimitamme tilaukset maailmanlaajuisesti!Tietosuojaseloste