SULJE VALIKKO

avaa valikko

Poliisiammattikorkeakoulu
Sivumäärä: 230 sivua
Asu: Pehmeäkantinen kirja
Julkaisuvuosi: 2014 (lisätietoa)
Kieli: Suomi
Esitutkintaa, pakkokeinoja ja poliisin toimivaltuuksia sääntelevät normit muuttuivat vuoden 2014 alusta. Uusissa laeissa viranomaisten toimivaltuudet on säännelty entistä yksityiskohtaisemmin, täsmällisemmin ja kattavammin. Tämä teos on perusteellinen esitys uuden 1.1.2014 voimaan tulleen poliisilain säännöksistä. Kommentaariteoksen rakenne noudattelee täysin poliisilain rakennetta ja kukin pykälä käsitellään yksitellen.

Lisäksi teoksessa on lainvalmistelutöistä puuttumaan jääneet rinnakkaistekstit, joista lukijan on helppo tehdä havainnot siitä, miten lainsäädäntö on muuttunut. Teos on välttämätön työkalu kaikille poliisilakia työssään jo soveltaville kuin myös tuleville ammattilaisille. Kirja soveltuu toimituksellisten ratkaisujen perusteella hyvin myös oppikirjaksi. Säädöskokonaisuuteen kuuluvista esitutkintalain ja pakkokeinolain säännöksistä on laadittu omat samaan sarjaan kuuluvat kommentaariteoksensa.

Teoksen kirjoittajat ovat poliisihallinnon Ponnistushankkeen eli ETL, PKL ja PolL lainsäädäntöä koskevan laajan valtakunnallisen lisä- ja täydennyskoulutuksen toteuttaneita asiantuntijoita. He ovat tämän perusteella ja myös käytännön työnsä kautta aihealueen parhaita asiantuntijoita teoksen kirjoittajina. Kirjoittajat hallitsevat valvonta- ja hälytystoiminnan teorian kuin myös sen käytännön toimijoiden että johtamisen tasolla. Kirjoittajien yhteistyössä on toteutunut laaja-alainen juridinen osaaminen yhdistettynä poliisitoiminnan yksityiskohtiin.

Poliisilaki - Kommentaarizoom
Näytä kaikki tuotetiedot


Toimitusehdot


Asiakaspalvelu


YHTEYSTIEDOT


SEURAA MEITÄ

Booky.fi | Kotimainen kirjakauppasi netissä

Löydä seuraava lukuelämyksesi meiltä. Valikoimassamme ovat kaikki kotimaiset kirjat sekä noin 25 miljoonaa ulkomaista teosta.
Toimitamme tilaukset maailmanlaajuisesti!Tietosuojaseloste