SULJE VALIKKO

avaa valikko

Kustannusosakeyhtiö Auditorium
Sivumäärä: 288 sivua
Asu: Kovakantinen kirja
Julkaisuvuosi: 2015 (lisätietoa)
Kieli: Suomi
Tämä on kirja Merkityksestä. Tämän kirjan ainoa tarkoitus on havahduttaa lukija ajattelemaan yhtä suurta kysymystä. Elämän supersuuri haaste on kysymys merkityksestä ja tarkoituksesta.

Miksi toimin niin kuin toimin? Miksi juuri tämä asia on minulle tärkeä? Mikä lopulta antaa minulle tunteen hyvästä elämästä?

Erityisesti työelämässä on viime vuosina mietitty työn mielekkyyttä. Riittääkö meille, että saamme kelvollisen työn ja kohtuullisen korvauksen menetetystä vapaa-ajasta?

Vastaus kuuluu yksiselitteisesti: ei riitä. Kun työstä katoaa merkityksen kokemus, tuloksena voi olla vähittäinen uupuminen ja elämänhallinnan katoaminen. Mistä löydän kadoksissa olleen merkityksen? Miten vahvistan kokemustani merkityksellisyydestä?

Kirja koostuu lyhyistä tarinoista ja kappaleista, jotka lähestyvät aihetta eri suunnilta. Vaikka teema on suuri, kirjan tarjoama lukukokemus on helppo. Kirjaa voi kuljettaa mukana vaikka matkalukemisena. ”Pieni pala kerrallaan” sopii lukemisen motoksi.

Kappaleiden lopussa on miettimistehtäviä, jotka auttavat lukijaa liittämään ajatukset osaksi omaa elämäänsä ja pohdintaansa. Merkityksen kokemus ei tule ulkopuolelta. Se kasvaa sisältämme.

KIRJOITTAJAT
ovat kokeneita työelämän ja johtamisen kehittäjiä:

Tapio Aaltonen on teologi, johdon konsultti ja palkittu tietokirjailija.

Pirjo Ahonen on sosiaalipsykologi, esimiestyön kehittäjä ja
tiimien sparraaja.

Heikki Pajunen on kasvatustieteilijä ja erityisesti valmentavan
johtamisen lipunkantaja.

Kaikilla ovat myös vahvat harrastustaustat, Tapiolla musiikki ja laulu, Pirjolla liikunnanohjaus ja Heikillä vuosien toiminta urheilijoiden henkisenä valmentajana ja jalkapalloerotuomarina. Kirjan hakusanoja ovat: merkitys, tarkoitus, mielekkyys, hyvä elämä, työelämä, elämänhallinta, kutsumus, uupumus, onnellisuus, yhteisö, moraali, päämäärä, suunta, punainen lanka.

Merkityksen kokemuszoom


Toimitusehdot


Asiakaspalvelu


YHTEYSTIEDOT


SEURAA MEITÄ

Booky.fi | Kotimainen kirjakauppasi netissä

Löydä seuraava lukuelämyksesi meiltä. Valikoimassamme ovat kaikki kotimaiset kirjat sekä noin 25 miljoonaa ulkomaista teosta.
Toimitamme tilaukset maailmanlaajuisesti!Tietosuojaseloste