SULJE VALIKKO

avaa valikko

Kestävän kehityksen edistäminen oppilaitoksissa
26,50 €
Opetushallitus
Asu: Pehmeäkantinen kirja
Julkaisuvuosi: 2005 (lisätietoa)
Kieli: Suomi
Kestävän kehityksen edistäminen kuuluu kaikille oppilaitoksille. Sen tulee näkyä kaikkien oppiaineiden opetussuunnitelmissa, opetuksen tavoitteissa ja sisällöissä sekä koko koulun toimintakulttuurissa.

Julkaisun tavoitteena on tukea oppilaitoksia kestävän kehityksen edistämisessä. Kirja antaa virikkeitä koulutuksen järjestäjille, rehtoreille, opettajille, opettajankouluttajille ja opettajiksi opiskeleville. Artikkelit on tuotettu OECD:n ENSI-ympäristökasvatusprojektissa, jonka tavoitteena on kehittää ja levittää hyviä käytänteitä kestävän kehityksen edistämiseksi oppilaitoksissa. Julkaisu sisältää esimerkkejä keinoista, joiden avulla opetusta ja koko koulun toimintaa voidaan kehittää kestävän kehityksen polulla.

Julkaisu on suunnattu tukemaan uusien opetussuunnitelman perusteiden käyttöönottoa sekä kehittämään oppilaitosten toimintaa YK:n Kestävä kehitys kasvatuksessa -vuosikymmenen toteuttamisessa (2005-2014).

Kestävän kehityksen edistäminen oppilaitoksissazoom


Toimitusehdot


Asiakaspalvelu


YHTEYSTIEDOT


SEURAA MEITÄ

Booky.fi | Kotimainen kirjakauppasi netissä

Löydä seuraava lukuelämyksesi meiltä. Valikoimassamme ovat kaikki kotimaiset kirjat sekä noin 25 miljoonaa ulkomaista teosta. Toimitamme tilaukset maailmanlaajuisesti!

Tietosuojaseloste