Arvostelut:
Kustantaja:
Sivumäärä:
351 sivua
Asu:
Pehmeäkantinen kirja
Painos:
1. p.
Julkaisuvuosi:
Muistisairaan kuntouttava hoito -kirjassa kuvataan muistisairaan kognitiivisen, psyykkisen, sosiaalisen ja fyysisen toimintakyvyn ylläpitämistä. Kuntouttavan hoidon ja hoivan avulla muistisairaan toimintakyky säilyy ja arki sujuu itsenäisesti tai tuettuna.

Muistisairaan hoidon perusta on kuntoutumista tukeva aktiivinen arki. Arjessa yhdistyvät muistisairaan ja hänen läheisensä elämä. Läheisten merkitys onkin hyvän arjen ohella toinen kirjan läpi kulkeva teema. Esimerkiksi sairauteen ja elämän muutoksiin liittyviä tunteita käsitellään sekä muistisairaan että läheisten näkökulmasta.

Muistisairauden oireet ilmenevät yksilöllisesti. Kirjassa tarkastellaan sairauteen liittyviä käyttäytymisen muutoksia sekä muistisairaan kohtaamista ja ohjausta. Muita kirjassa käsiteltyjä aiheita ovat lääkehoito, kivun arviointi ja hoito, ravitsemus, uni ja vuorokausirytmi. Useista aiheista kerrotaan myös tapausesimerkein.

Muistisairaalla on oikeus saada tietoa sairauteensa ja sen hoitoon liittyvistä asioista sekä tulla kuulluksi elämänsä järjestämisessä ja tulevaisuuden suunnittelussa. Tähän liittyviä aiheita kirjassa ovat muistisairaan itsemääräämisoikeus, oikeusturva ja sosiaaliturva sekä hoidon järjestämisen mahdollisuudet.

Muistisairaan kuntouttava hoito -kirjassa käsitellään myös muistisairauksien tunnistamista, sairauksien riski- ja suojatekijöitä, ehkäisyä ja tutkimuksia sekä eri muistisairauksia ja työikäisenä sairastuneiden erityiskysymyksiä.

Muistisairaan kuntouttava hoito -kirja kuuluu Duodecimin Hyvä hoito -sarjaan. Sarjan kirjoissa kuvataan käytännönläheisesti sairauksien hoitoa ja hyvän elämän toteutumista sairaudesta huolimatta. Sarjan kirjat luovat yhteistä tietopohjaa ja tukevat hoitoyhteistyötä. Pitkäaikaissairas on hoidossaan aktiivinen toimija ja hoidon varsinainen toteuttaja.

Hyvä hoito -sarjan kirjat on tarkoitettu potilaille, heidän läheisilleen, hoidon ammattilaisille, opettajille ja opiskelijoille. Muistisairaan kuntouttava hoito -kirjan lisäksi sarjassa ilmestyvät mm. Alkoholiriippuvuus, Allergia, Diabetes, Huume- ja lääkeriippuvuudet, Keliakia, Masennus, Reuma ja Sydänsairaudet.

Muistisairaan kuntouttava hoitozoom
SISÄÄNKIRJAUTUMINEN
Sisäänkirjautuminen
Rekisteröityminen


OMA TILI
Omat tiedot
Omat tilaukset
Omat laskut
ASIAKASPALVELU
Asiakaspalvelu
Yhteystiedot
Toimitusehdot
Tietosuojaseloste