Tutki ja kirjoitaTUTKI JA KIRJOITA
Tekijä: Sirkka Hirsjärvi; Pirkko Remes; Paula Sajavaara
Kustantaja: Kustannusosakeyhtiö Tammi (2012)
Tuotetunnus: 9789513148362


Päivämäärä:24.03.2017
Arvosana:
Otsikko:Kirja saapui hyväkuntoisena Yhdysvaltoihin asti.
Arvostelu:Hei. Remeksen, Hirsjärven ja Sajavaaran (2006) Tutki ja kirjoita on teos, jonka jokaisen korkeakouluopiskelijan tulisi lukea ennen ensimmäisen esseen kirjoittamista. Tämä vuoden 2009 painos vastaa aikaisempaa painosta paremmin sähköisten lähteiden käyttöön ja kirjoittamiseen. Kirjoittajilta saa paljon vinkkejä tilanteisiin, kun kirjoittaminen ei suju.

Päivämäärä:04.11.2014
Arvosana:
Otsikko:Tutki ja kirjoita -teos opinnäytetyön ohjenuoraksi
Arvostelu:Olen ohjannut kymmeniä yliopisto-opiskelijoiden pro gradu -tutkielmia ja kandidaatintöitä. Vinkkini opiskelijoille on pysynyt pitkään samana: Hankipa käsiisi Hirsjärvi, Remes & Sajavaara!

Päivämäärä:15.02.2014
Arvosana:
Otsikko:tutki ja kirjoita
Arvostelu:selkeä asiaa